صنایع غذایی سینا

اخبار

مناقصات و مزایدات

بنیاد مستضعفان

اخبار

بازدید مدیر عامل شرکت مادر تخصصی هلدینگ صنایع غذایی سینا
معرفی گروه صنایع غذائی سینا ،بزرگترین هلدینگ صنایع غذایی ایران
مدیر عامل هلدینگ صنایع غذایی سینا خبر داد؛ احداث کارخانجات صنایع تبدیلی بنیاد مستضعفان در مناطق محروم
هلدینگ صنایع غذایی سینا در آگروفود 2018
فعالیت ۵ شرکت صنایع غذایی بنیاد مستضعفان در بازار سرمایه
  • شرکت بهنوش ایران
  • شرکت لبنیات پاک
  • شرکت پروتئین گستر سینا
  • شرکت پاکدیس
  • شرکت ماهیران
  • شرکت قند اصفهان
  • شرکت قند شیروان
  • شرکت زمزم ایران
  • شرکت صنایع غذایی مهرشهر

گروه صنایع غذایی سینا

گروه غذائی سینا همواره تلاش نموده است تا با اتخاذ سیاست ها و برنامه‌های راهبردی همسو با چشم انداز و اهداف کلان خود، عملکرد قابل قبولی را آنچنان که شایسته نام این شرکت است به منصه ظهور رسانده و علاوه بر پایداری تجاری، رشد و توسعه خود را در بخش‌های مختلف صنعت غذا با معرفی محصولات جدید و سرمایه گذاری پیگیری نماید.

هدف اصلی گروه مدیریت کارآمد دارایی‌ها با رویکرد سودآوری و ارزش آفرینی حداکثری در بازارهای داخلی و خارجی از طریق فعالیت‌های تولیدی ، خدماتی و بازرگانی می‌باشد.

امروز پس از ۱۰ سال فعالیت مستمر ، گروه صنایع غذائی سینا در بین ۵۰۰ شرکت بزرگ اقتصادی به کسب رتبه۴۸ حائز آمده و همچنین در صنعت غذا به رتبه دوم دست یافته است که با تدوین چشم انداز و افق‌های آرمانی خود و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌رود تا در آینده‌ای نه چندان دور به یک بنگاه اقتصادی تراز اول در سطح کشور و منطقه تبدیل شود.

خبرنامه گروه

برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات، عضو خبرنامه ما شوید.

شرکت بهنوش ایران

چشم انداز

رهبر بازار ماءالشعیر حلال و پیشتاز تولید نوشیدنی های جدید در منطقه

مأموریت

فلسفه وجودی ما عرضه نوشیدنی های سالم، حلال و رقابتی به بازارهای داخلی و خارجی با برخورداری از منابع انسانی کوشا، متعهد و متخصص و بهره مندی از فناوری های نوین و روزآمد می باشد، تامین انتظارات ذینفعان ضمن رعایت استانداردهای زیست محیطی در سرلوحه فعالیت های ما قرار دارد.

شرکت لبنیات پاک

چشم انداز

برندی معتبر در ارائه سبد کامل فرآورده های لبنی سالم، با کیفیت و رقابتی در منطقه

مأموریت

در راستای ارتقاء سلامت جامعه و افزایش سرانه مصرف فرآورده های لبنی با برخورداری از کارکنان مجرب، برند معتبر و تکنولوژی روز، فلسفه وجودی خود را تولید و عرضه محصولات لبنی متنوع و سالم با رعایت استانداردهای بهداشتی، کیفی و زیست محیطی دانسته وتلاش می کنیم تا با فعالیت در بازارهای ملی و فراملی رضایت مشتریان را همراه با منافع صاحبان سهام تامین نماییم.

شرکت پروتئین گستر سینا

چشم انداز

نخستین انتخاب مشتریان محصولات پروتئینی حلال، سالم و با کیفیت در منطقه

مأموریت

با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و متخصصان با تجربه، فلسفه وجودی خود را ارائه زنجیره کاملی از تولید، فرآوری و عرضه محصولات پروتئینی سالم، باکیفیت و در دسترس برای سطوح مختلف مشتریان در بازار های ملی و بین المللی می دانیم . در این راستا استفاده از بهترین و تازه ترین مواد اولیه، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و استانداردهای مرتبط و تامین رضایت ذینفعان در سرلوحه فعالیت های ما قرار دارد.

شرکت پاکدیس

چشم انداز

یکی از برترین تولیدکنندگان انواع نوشیدنی های سالم، با کیفیت و رقابتی در منطقه

مأموریت

فلسفه وجودی ما تولید و عرضه انواع نوشیدنی های طبیعی، سالم و با کیفیت در سطح منطقه با بهره مندی از تجارب پرسنل خبره و تکنولوژی نوین است، لذا رعایت استاندارد های محیط زیستی و بهداشتی به منظور تامین انتظارات ذینفعان در اولویت اقدامات قرار دارد.

واحد ماهیران

آبزی پروری

آمار و اطلاعات جهانــی حاکــی از آن اســت کــه تقاضــا بــرای مصــرف آبزیــان در سراســر دنیــا رو بــه افزایــش اســت. در ایــران نیــز بــا توجــه بــه رشــد و آگاهــی مــردم و انتشــار اطاعــات دربــاره خــواص اســتفاده از آبزیــان مصــرف آن رو بــه گســترش هــای دریایــی، پــرورش ماهیــان و دیگــر اســت. بــه دلیــل محدودیــت منابــع آبــی در آبهــای داخلــی و کاهــش صیــد برخــی از گونــه آبزیــان دریــا بــه عنــوان راهــکار مطمئــن و مقــرون بــه صرفــه در تامیــن پروتئیــن مــورد نیــاز معرفــی شــده اســت. در ایــن راســتا شــرکت پروتئیــن گســتر ســینا مجموعــه جدیــدی تحــت عنــوان ماهیــران را تشــکیل داده اســت.

شرکت قند اصفهان

چشم انداز

برندی معتبر در رشته فعالیت قند وشکر، بنگاهی پویا و پیشرو در بازار کشور، چابک و منعطف در برابر تحولات محیطی

مأموریت

تولید و عرضه قند و شکر با شاخصه های برتر ، توسعه تجارت و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید با رویکرد ارزش آفرینی برای ذینفعان.

شرکت قند شیروان

چشم انداز

سازمانی یادگیرنده و نوآور با برندی معتبر در سطح جهانی و رهبر بازار منطقه آسیا در ارائه محصولات با کیفیت و سالم

مأموریت

لذت نوشیدن آشامیدنی با کیفیت برتر و ارگانیک و ارزان برای مشتری

شرکت زمزم ایران

چشم انداز

سازمانی یادگیرنده و نوآور با برندی معتبر در سطح جهانی و رهبر بازار منطقه آسیا در ارائه محصولات با کیفیت و سالم

مأموریت

لذت نوشیدن آشامیدنی با کیفیت برتر و ارگانیک و ارزان برای مشتری

شرکت صنایع غذایی مهرشهر

چشم انداز

معتبر و سرآمد ارائه ممتاز، رقابتی و بهنگام خدمــات سردخانه ای در کشور

مأموریت

ارائه خدمات ممتاز، رقابتی و بهنگام سردخانه ای بالای صفر ضمن رعایت استانداردهای کیفی، بهره گیری از کارکنان مجرب، بهره برداری حداکثری از ظرفیت و تامین منافع ذینفعان در سرلوحه اقدامات این رشته فعالیت قرار دارد.